Rzetelne Źródło wiedzy
Dla ProFESJONALISTÓW

Dostarczamy rozwiązania w 100% dopasowane do specyfiki sektora

Miesięcznik Finanse Sektora Publicznego:

  • Omawia wszystkie ważne dla budżetówki zmiany w prawie i wskazuje na ich konsekwencje dla rozliczeń jednostki.
  • Pokazuje na praktycznych przykładach, jak prawidłowo prowadzić księgowość i efektywnie zarządzać finansami.
  • Gwarantuje poczucie bezpieczeństwa, że żadne działania nie naruszają dyscypliny finansów publicznych a to wszystko za sprawą fachowych porad ekspertów z zakresu: rachunkowości, klasyfikacji i sprawozdawczości, zarządzania finansami, podatków, kadr i płac, środków unijnych i dotacji.

ZOBACZ OFERTĘ

Wskazujemy linię interpretacyjną instytucji publicznych

By oszczędzić czas na szukanie w wielu źródłach, w jednym miejscu przedstawiamy ważne dla rozliczeń jednostki stanowiska ministerstw, regionalnych izb obrachunkowych, sądów i wskazujemy na ich zastosowanie w praktyce. Wiele stanowisk publikowanych jest tylko na łamach miesięcznika – redakcja pozyskuje je specjalnie dla Czytelników, wychodząc naprzeciw zaistniałym problemom interpretacyjnym.

ZOBACZ OFERTĘ

Dajemy gotowe narzędzia pracy

Nie tylko doradzamy ale także krok po kroku pokazujemy, jak wywiązać się z aktualnych w danym okresie obowiązków służbowych. Tym samym, by ułatwić pracę, każdy komentarz eksperta zawiera praktyczne przykłady, schematy księgowań, wzory dokumentów – gotowe do zastosowania w jednostce. Dodatkowo pod artykułami wskazujemy miejsce na PortalFK.pl, na którym umieszczamy aktywne formularze, aktualne kalkulatory, ważne terminy księgowe.

ZOBACZ OFERTĘ

wiper-pixel