Złom stalowy czy użytkowy. Co z VAT

Pytanie: Pytanie: W jaki sposób zafakturować sprzedaż urządzeń z rozbiórki jako złom użytkowy? Czy płatność musi być określona jako mechanizm podzielonej płatności? Jaka powinna być stawka podatku VAT? Nadmieniamy, że zakład robót publicznych jest jednostką organizacyjną gminy, nieposiadającą osobowości prawnej. Zajmuje się sprzedażą wody i odprowadzaniem ścieków.

Zmiany w rachunkach VAT – co się zmieni

Prowadzenie rachunków VAT odrębnie do poszczególnych rodzajów rachunków uprości rozliczenia związane z płatnościami realizowanymi z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności i wyeliminuje sytuacje, w których należy realizować dodatkowe przelewy pomiędzy rachunkami własnymi w celu sprostowania automatycznych przeksięgowań.

Umowa o prowadzenie PPK

Jednostki sektora finansów publicznych podobnie jak inni pracodawcy, po zawarciu umowy o zarządzanie PPK – co nastąpi najpóźniej 26 marca 2021 roku – będą mieli obowiązek zawarcia umowy o prowadzenie PPK – najpóźniej do 10 kwietnia 2021 r.. Sprawdź, jak powinna wyglądać umowa o prowadzenie PPK.

Ufundowanie dębu – skąd pozyskać środki

Pytanie: Pytanie: Szwadron Kawalerii Ochotniczej zwrócił się z prośbą do naszej gminy o wsparcie w formie ufundowania jednego dębu w ramach działania utworzenia Alei Dębów Katyńskich. Na koszt jednego dębu składa się: sadzonka, postument betonowo-drewniany, tabliczka z opisem danego oficera i tabliczka fundatora. Organizacja jest gotowa wystawić fakturę na wsparcie – ufundowanie „Katyńskiego Dębu Pamięci”. Czy z budżetu gminy można ufundować taki dąb? W jaki sposób to zrobić?

Sprawozdanie Rb-N a faktura pro forma

Pytanie: Pytanie: Jak należy ująć w sprawozdawczości jednostki budżetowej zapłatę faktury pro forma? Brak faktury VAT na koniec I półrocza za podróże krajowe – paragraf 600-60004-4410. Czy przedstawić go w sprawozdaniu Rb-28S w kolumnie 8 – Zobowiązania na minus, czy w sprawozdaniu Rb-N jako należność?

SLIM VAT

SLIM VAT to pakiet uproszczeń będący odpowiedzią na zgłaszane Ministerstwu Finansów oczekiwania przedsiębiorców. SLIM VAT to akronim utworzony ze słów simple, local and modern. Oznacza podatek prosty w obsłudze, dostosowany do lokalnej specyfiki państwa, w którym funkcjonuje. Jest to też podatek nowoczesny, w którym wdrażanie kolejnych rozwiązań technologicznych i e-usług administracji łączy się ze zmniejszaniem obowiązków ciążących na podatnikach. Projekt SLIM VAT wprowadza zmiany w VAT w czterech obszarach.

Rozdział 80146 – jakie wydatki w nim ująć

Pytanie: Pytanie: Czy z rozdziału 80146 możemy kupić tablicę multimedialną oraz projektor, które będą wykorzystywane podczas szkoleń nauczycieli w naszej placówce?

Rb-30S – sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych. Zasady sporządzania

Sprawozdanie Rb-30S to kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych. Podpowiadamy, jak prawidłowo je sporządzić. 

Pierwsze wyposażenie – jak przyjąć i amortyzować

Pytanie: Pytanie: W ramach środków unijnych prowadziliśmy inwestycję - projekt rewitalizacji budynku zabytkowego. Oprócz odnowienia budynku i wnętrz otrzymaliśmy środki na pierwsze wyposażenie. W projekcie jest zapisane, że całość wyposażenia będzie przyjęta na OT. Nie odliczamy VAT. W związku z tym, że zakupiono wyposażenie o różnej wartości, to czy można np. przyjąć całość na OT jako wyposażenie kuchni – w tym meble, naczynia kuchenne (809 –pozostałe narzędzia, przyrządy... i przyjąć 20% amortyzacji). Mamy również zakupione komputery i drukarki o wartości mniejszej niż 3.000,00 - czy możemy zatem wszystko ująć na jednym OT jako 489 – zespoły komputerowe i amortyzować 30%?

Ostrzeżenie Ministerstwa Finansów dla JST

Do samorządów zaczęły napływać fałszywe oferty w sprawie audytu - informuje Ministerstwo Finansów i przestrzega przed nimi