Świadczenia rodzinne

Pytanie:

Pytanie: W związku z kolejnymi wątpliwościami zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na zawarte poniżej pytania.

Jednostka budżetowa powołana przez gminę realizuje zadania z zakresu:

  • dodatków mieszkaniowych (zadania własne gminy),
  • dodatków energetycznych (zadania zlecone gminie),
  • świadczenia wychowawczego (zadania zlecone),
  • świadczenia rodzinnego i funduszu alimentacyjnego (zadania zlecone),
  • świadczenia Dobry Start (zadania zlecone),
  • Karty Dużej Rodziny (zadania zlecone).

W wyniku realizacji poszczególnych ustaw w ramach zadań z zakresu administracji rządowej (zadania zlecone) jednostce przysługują koszty obsługi na ich realizację, brak jest natomiast  jednoznacznych interpretacji i wyjaśnień co do prawidłowego wydatkowania i podziału tych środków, więc nasuwa się pytanie:

1. Czy w ramach kosztów obsługi zadań zleconych jednostka może finansować wynagrodzenia pracowników zajmujących się obsługą jednostki powołanej przez gminę (tj. dyrektora, z-cę dyrektora, głównego księgowego, dział administracyjny, dział księgowości, dział kadrowo-płacowy)? Istotne jest to, że każdy pracownik tej grupy, zajmując się obsługą jednostki (powołanej przez gminę), wykonuje pośrednio wszystkie zadania przypisane jednostce (tj. zadania własne i zadania zlecone).

2. Jeśli jednostka ma rozliczyć wynagrodzenia tej grupy pracowników nie tylko z zadań własnych gminie, ale i z zadań zleconych, to według jakich wskaźników/kryteriów powinna dokonać tego podziału?

3. Jakie dokumenty powinna gromadzić w celach zapowiadanych kontroli z wykonania poszczególnych zadań z zakresu administracji rządowej

Jeśli jesteś subskrybentem publikacji Finanse Sektora Publicznego
zaloguj się

Adres e-mail lub login:

Hasło:

Nie pamiętam hasła

Zapomniałeś hasła ?

kliknij tutaj

Zostań subskrybentem publikacji Finanse Sektora Publicznego

ZOBACZ OFERTĘ