WYDANIE ONLINE

Okresu nieobecności usprawiedliwionej niepłatnej jako okresu nieskładkowego nie podaje się w świadectwie pracy, podobnie jak nieusprawiedliwionej. W imiennych raportach miesięcznych przekazywanych przez jednostkę budżetową do ZUS znajduje odzwierciedlenie w postaci odpowiedniego kodu przerwy.

czytaj więcej »

Janosikowe nie większe niż 35% dochodów podatkowych, czy zmiana wskaźników, od których zależy obowiązek jego płacenia - to główne zmiany zawarte w projekcie resortu finansów dotyczącym dochodów jst. Jednak samorządowcy podkreślają, że  zaproponowane zmiany to za mało i pracują nad kolejnym projektem, który w pełni zrealizuje wyrok TK dotyczący „janosikowgo”.

czytaj więcej »

Zniesienie odpowiedzialności solidarnej za podatek od nieruchomości przy współwłasności garażu, rezygnacja z nowej definicji budowli – takie zmiany zawiera najnowsza wersja projektu autorstwa Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Resort zrezygnował ostatecznie z kilku negatywnych dla podatników rozwiązań.

czytaj więcej »

Ustawodawca chce, aby współwłaściciele budynków płacili podatek od całej powierzchni użytkowej nieruchomości – a nie jak to jest obecnie – jedynie od niewielkiej jej części.

czytaj więcej »

Sprzedaż gotowych wyrobów (np. napojów, słodyczy) na targowisku to działalność handlowa, od której trzeba uiścić stosowną opłatę. Co innego, jeżeli podmiot nie zajmuje się sprzedażą, lecz świadczy wyłącznie usługi – wówczas opłaty targowej nie płaci.

czytaj więcej »

We wszystkich państwach członkowskich rozliczanie zamówień publicznych będzie realizowane wyłącznie z udziałem e-faktur w standardzie umożliwiającym ich automatyczne przetwarzanie – wynika z przyjętej przez Parlament Europejski i Radę UE dyrektywy w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych (2014/55/EU).

czytaj więcej »

Już wkrótce informacje o niezdolności pracownika do pracy będą przekazane do ZUS i pracodawcy drogą elektroniczną. Pozwoli na to elektroniczny system wystawiania zwolnień lekarskich, którego wprowadzenie planowane jest w 2015 roku.

czytaj więcej »

Prezydent podpisał nowelizację przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Przywraca ona zasadę, zgodnie z którą skrócone normy czasu pracy pracownika niepełnosprawnego obowiązują z mocy prawa, bez konieczności przedstawiania odrębnego zaświadczenia lekarskiego.

czytaj więcej »

Wypłata emerytur byłym funkcjonariuszom i żołnierzom zawodowym, wstrzymana z przyczyn niezależnych od organu emerytalnego (np. gdy uprawniony nie podał numeru konta lub adresu korespondencyjnego), jest wznawiana na korzystniejszych zasadach. Tak wynika z nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin, która wchodzi w życie 12 czerwca 2014 r.

czytaj więcej »

Obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące świadczeń odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą.

czytaj więcej »

Wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych będą otrzymane przez pracowników odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają z układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów. Takie rozwiązanie przewiduje projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, nad którym trwają prace w Sejmie.

czytaj więcej »

wiper-pixel