WYDANIE ONLINE

Łączny bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu to niezbędne elementy, jakie oprócz bilansu z wykonania budżetu powinno zawierać roczne sprawozdanie finansowe jednostek samorządu terytorialnego.

czytaj więcej »

wiper-pixel