WYDANIE ONLINE

Niezachowanie ustawowych terminów, nieustalanie stanu materiałów i towarów wydanych niezużytych zaliczonych w koszty w momencie zakupu oraz brak korekty kosztów to najczęściej popełniane błędy przy inwentaryzacji. Za jej prawidłowe przeprowadzenie odpowiada kierownik jednostki.

czytaj więcej »

Przeszkolenie członków zespołów spisowych, przygotowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej, a także czuwanie nad przebiegiem inwentaryzacji to główne zadania komisji inwentaryzacyjnej. Na jej wniosek kierownik jednostki powołuje zarządzeniem wewnętrznym członków zespołów spisowych.

czytaj więcej »

Pytanie: W jednostce ma być przeprowadzona inwentaryzacja. Czy jej kierownik może scedować odpowiedzialność za spis na inną osobę?

czytaj więcej »

Pytanie: Podczas inwentaryzacji przeprowadzonej w szkolnej bibliotece ujawniono ubytki. Czy wykazane niedobory jednostka powinna zaksięgować jako pozostałe koszty operacyjne?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy główny księgowy jednostki budżetowej powinien parafować arkusze spisu z natury?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka otrzymała od kontrahenta czajnik bezprzewodowy o wartości 100 zł, który został wpisany do książki inwentarzowej. Czajnik ten uległ uszkodzeniu i nie nadaje się do użytku. Czy można go usunąć z inwentarza i czy w takim przypadku należy załączyć protokół?

czytaj więcej »

wiper-pixel