WYDANIE ONLINE

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok. Powiązanie kont księgowych z poszczególnymi pozycjami sprawozdań
Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości jednostki kontynuujące działalność powinny zamknąć księgi rachunkowe m.in. na dzień zakończenia roku obrotowego i ponownie je otworzyć na dzień rozpoczęcia następnego roku obrotowego.

czytaj więcej »

wiper-pixel