WYDANIE ONLINE

Prace nad planem finansowym samorządowych jednostek budżetowych
Procedura budowy planów finansowych samorządowych jednostek budżetowych metodologicznie jest zbliżona do budowy planów finansowych państwowych jednostek budżetowych. Sprawdź, jak poprawnie opracować taki plan.

czytaj więcej »

Rząd po raz kolejny rozszerza tarczę antykryzysową. Nowy projekt zakłada m.in. złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie.

czytaj więcej »

Odpłatny odbiór przez samorząd dodatkowych odpadów (ponad ustalony limit odbioru bezpłatnego) jest realizacją zadania publicznego. Samorząd występuje tu jako organ publiczny. Usługa ta nie podlega zatem opodatkowaniu VAT.

czytaj więcej »

Jak poprawnie sporządzić sprawozdanie Rb-34S z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych?

czytaj więcej »

Regionalne izby obrachunkowe w Kielcach, Katowicach i Bydgoszczy odpowiedziały na pytania jednostek sektora finansów publicznych dotyczące sprawozdawczości budżetowej. Jakie kwestie wzbudziły wątpliwości interpretacyjne jednostek?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Proszę o przykłady schematów księgowych dla gminy i jej jednostek budżetowych przy centralizacji VAT, gdzie gmina jest podatnikiem VAT. Gmina rozlicza podatek przy jednostce - urzędzie gminy, nie w organie. Ma oddzielne konto do dochodów i wydatków. Mamy problem z większym podatkiem naliczonym nad należnym - jak pomniejszyć konto wydatków o nadpłatę, kiedy VAT odprowadzamy z dochodów? Dodatkowo teraz te środki utknęły na koncie regulacji VAT i jak je uruchomić (urząd skarbowy oddał nam te środki). W sprawozdaniu Rb-27s wykazujemy dochody netto. Sytuacja jeszcze bardziej się komplikuje, ponieważ dotyczy to odliczenia w projekcie unijnym z OZE.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: W 2019 roku otrzymaliśmy fakturę na materiały budowlane oraz palety. Palety zafakturowane z VAT 23%. Chcemy zwrócić palety, firma powinna wystawić nam korektę. Nie możemy pomniejszyć kosztu i wydatku, ponieważ wydatek dokonany był w 2019 roku, więc powinniśmy zaksięgować na dochód w paragrafie 0940. Jak prawidłowo zaksięgować korektę faktury i wpływ środków na rachunek? Rozważaliśmy możliwość wystawienia faktury i sprzedania tych palet firmie, ale w takim przypadku musielibyśmy zapłacić podatek VAT, co jest dla nas niekorzystne.

czytaj więcej »

Ustawa o PPK nakłada na pracodawcę obowiązek zawarcia dwóch umów w ramach PPK. Pierwsza z nich to umowa o zarządzanie PPK, którą pracodawcy w ramach jednostek sektora finansów publicznych będą zawierać do 26 marca 2021 r., natomiast druga, którą pracodawcy zawrą w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych będzie musiała zostać podpisana najpóźniej do 10 kwietnia 2021 r.

czytaj więcej »

wiper-pixel