WYDANIE ONLINE

Zamknięcie roku 2019 – o czym jeszcze pamiętać
Jednostki sektora publicznego składają sprawozdania z wykonania procesów związanych z gromadzeniem środków publicznych oraz dysponowaniem nimi. Niedopełnienie tego obowiązku może narazić je na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych, dlatego poprawne, rzetelne i terminowe sporządzanie sprawozdań ma tak duże znaczenie. Sprawdź, jak poprawnie sporządzić sprawozdania łaczne, bilans skonsolidowany oraz sprawozdania z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym, a także sprawozdania z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego/agencji wykonawczej/instytucji gospodarki budżetowej/państwowej osoby prawnej w układzie zadaniowym.

czytaj więcej »

wiper-pixel