WYDANIE ONLINE

Od 1 stycznia 2020 r. minimalne miesięczne wynagrodzenie za pracę wynosi 2.600 zł, a minimalna stawka za jedną godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług – 17 zł. Na minimalnej płacy opartych jest wiele innych świadczeń, należności, co oznacza, że one również idą w górę. Sprawdź, ile wyniesie np. dodatek za pracę w porze nocnej czy najniższa podstawa zasiłków z ubezpieczenia społecznego.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2020 r. w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy fiskalnej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawić będzie można wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

czytaj więcej »

Określenie jednolitych kryteriów ustalania kosztów przejazdu dziecka i opiekuna, które są zwracane opiekunom dowożącym dzieci niepełnosprawne do szkoły lub przedszkola – to główne założenie nowelizacji Prawa oświatowego oraz dostosowanie stanu prawnego do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 17 października 2017 r.

czytaj więcej »

wiper-pixel