WYDANIE ONLINE

Sprawozdawczość budżetowa na koniec roku
Jednostki samorządu terytorialnego zostały zobowiązane do okresowego zestawiania wyników prowadzonej polityki finansowej i obrazowania jej efektów. Efekty te, w postaci zrealizowanych dochodów budżetowych, wykonanych wydatków budżetowych, powstałych należności oraz zaciągniętych zobowiązań o różnym terminie wymagalności, obrazowane są sprawozdaniami budżetowymi. Poznaj szczegóły sprawozdań na koniec roku.

czytaj więcej »

wiper-pixel