WYDANIE ONLINE

Jakie są sposoby ujęcia w księgach różnic inwentaryzacyjnych
Różnice inwentaryzacyjne między stanem faktycznym a księgowym podlegają rozliczeniu w księgach okresu, którego dotyczą, i powinny być rozliczone do 26 marca następnego roku budżetowego. Do ewidencji różnic inwentaryzacyjnych w jednostkach sektora publicznego służy konto 240 „Pozostałe rozrachunki”. Poznaj sposoby ujmowania w księgach tych różnic.

czytaj więcej »

Jednostki sektora finansów publicznych na ostatni dzień każdego roku obrotowego są zobowiązane do przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów – tak wynika z art. 26 ustawy o rachunkowości.

czytaj więcej »

Spis z natury, potwierdzenie stanu oraz weryfikacja z dokumentami to trzy metody przeprowadzania inwentaryzacji stanu aktywów, pasywów oraz innych składników jednostki. Poznaj wady i zalety każdej z nich.

czytaj więcej »

wiper-pixel