WYDANIE ONLINE

Urlop wypoczynkowy - wymiar, ekwiwalent, ewidencja
Urlop wypoczynkowy jest prawem pracownika, zagwarantowanym u przepisach Kodeksu pracy, ale znajdującym swoje podstawy w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Powinien on być udzielany pracownikowi w przysługującym mu wymiarze w każdym roku, w sposób nieprzerwany. Sprawdź, czy dobrze obliczasz dni urlopu przysługujące pracownikom, jak prawidłowo wyliczyć ekwiwalent i zadekretować wypłaty związane z urlopem.

czytaj więcej »

Świadczenie urlopowe stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy, które podlega opodatkowaniu PIT. Pracodawca ma obowiązek pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Sprawdźmy na przykładzie, jak prawidłowo rozliczyć i jak ewidencjonować wypłatę tego świadczenia.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Jak należy obliczyć ekwiwalent za urlop nauczyciela zatrudnionego na 6,5/25 etatu w placówce nieferyjnej (przedszkole)? Pracownik ten jest zatrudniony w okresie od 1 września 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. Jego wynagrodzenie składa się z wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 697,06 zł, stażu w kwocie 55,76 zł oraz z dodatku za warunki trudne w kwocie 48,75 zł. Zgodnie z wyliczeniem kadrowej pracownik ten powinien otrzymać ekwiwalent za 29 godzin urlopu. W jaki sposób należy ustalić jego wynagrodzenie za godzinę urlopu?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Pracownik ma 15 dni zaległego urlopu z 2018 roku, który może wykorzystać do końca września 2019 roku. W czerwcu chce skorzystać z 14-dniowego urlopu i otrzymać świadczenie urlopowe za 2019 rok. Czy musi on najpierw wykorzystać zaległy urlop, wtedy dopiero wziąć bieżący urlop – i na tej podstawie wypłacamy mu świadczenie urlopowe, czy możemy mu wypłacić świadczenie urlopowe za 2019 rok na zaległym urlopie?

czytaj więcej »

wiper-pixel