WYDANIE ONLINE

Trzynastki – jak księgować, poprawnie obliczyć i terminowo wypłacić
Dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. trzynastka, jest wynagrodzeniem obligatoryjnym i przysługuje pracownikowi po przepracowaniu pełnego roku kalendarzowego. Jeżeli jednak zatrudniony nie przepracował całego roku, otrzyma trzynastkę w wysokości proporcjonalnej do okresu jego pracy. Pod warunkiem że okres ten wynosi co najmniej 6 miesięcy. Ale są też wyjątki, sprawdź jakie.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: W 2018 roku wypłaciliśmy naszemu pracownikowi błędnie wyliczone wynagrodzenie urlopowe oraz dodatek za III zmianę. Jak teraz powinniśmy poprawnie wyliczyć trzynastkę dla tego pracownika?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: W 2018 roku nasza gminna biblioteka została przekształcona z jednostki budżetowej w samodzielną bibliotekę działającą na podstawie przepisów o działalności kulturalnej. Została już wpisana do rejestru. Do tej pory nasi pracownicy otrzymywali tzw. trzynastki, czy w związku z przekształceniem mają nadal do niej prawo? Regulamin wynagradzania, jaki obowiązuje w bibliotece (nie został jeszcze zmieniony), zawiera odwołanie do ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym i przewiduje wypłatę trzynastek według przepisów tej ustawy.

czytaj więcej »

wiper-pixel