WYDANIE ONLINE

W jednostkach budżetowych zgodnie ze szczególnymi zasadami ewidencję rozliczeń międzyokresowych kosztów prowadzi się na koncie 640 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”. Zgodnie z opisem tego konta służy ono do ewidencji kosztów przyszłych okresów (rozliczenia czynne) oraz rezerw na wydatki przyszłych okresów (rozliczenia bierne).

czytaj więcej »

Senat na posiedzeniu 26 października 2018 r. uchwalił nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmiany dotyczą terminów składania zeznań podatkowych.

czytaj więcej »

Od 1 listopada 2018 r. wzrosła o 100 zł kwota specjalnego zasiłku opiekuńczego Obecnie wynosi 620 zł.

czytaj więcej »

1 stycznia 2019 r. traci moc rozporządzenie z 4 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1273).

czytaj więcej »

Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy w przypadku ponownego wybrania na to samo stanowisko – na kolejną kadencję – pracownikowi przysługuje ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

czytaj więcej »

168 ustaw zostanie znowelizowanych w związku z wdrażaniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). 6 listopada 2018 r. rząd przyjął długo wyczekiwane projekt. Teraz dokumentem zajmie się Sejm.

czytaj więcej »

Faktyczny stan środków obrotowych zakładu budżetowego po stronie wykonania wykazany na koniec roku w sprawozdaniu Rb-30S może różnić się od tego, wynikającego z wyliczenia przeprowadzonego na podstawie rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej.

czytaj więcej »

Rolnicy mogą skorzystać z ulgi inwestycyjnej, o której mowa w ustawie o podatku rolnym,  nawet jeśli wykorzystują naturalne źródła energii na inne cele niż tylko rolnicze. Ulgi tej nie pozbawia podatnika także fakt spożytkowania wytworzonej energii dodatkowo w budynku mieszkalnym.

czytaj więcej »

wiper-pixel