WYDANIE ONLINE

Zasady sporządzania Rb-Z o stanie zobowiązań
Wykazywanie jako papiery wartościowe papierów udziałowych czy praw pochodnych oraz wykazywanie jako kredyty i pożyczki kredytów handlowych – to tylko niektóre z błędów ujawnianych w sprawozdaniu RB-Z. Sprawdź, jak ich uniknąć. Poznaj 6 części sprawozdania o różnym zakresie informacyjnym.

czytaj więcej »

Sprawozdaniem obrazującym zobowiązania jednostki składającej sprawozdanie jest sprawozdanie Rb-UZ roczne uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych. Rb-UN to sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej. Sprawdź, jak sporządzić je unikając błędów.

czytaj więcej »

Sprawozdanie Rb-N sporządzane jest ono zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia w sprawie sprawozdań w zakresie operacji finansowych. Poznaj zasady konstrukcji sprawozdania Rb-N kwartalnego o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych oraz zakres zawartych w nim informacji.

czytaj więcej »

Sprawozdania w zakresie operacji finansowych sporządzane są według stanu określonych wielkości ekonomicznych na koniec okresu sprawozdawczego. Zestawienia należy dokonać w sposób rzetelny i prawidłowy pod względem zarówno merytorycznym, jak i formalno-rachunkowym.

czytaj więcej »

wiper-pixel