WYDANIE ONLINE

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 8.000 zł i zwiększenie jednorazowej amortyzacji - to tylko niektóre zmiany w PIT, które już obowiązują. Dowiedz się więcej o nowych przepisach.

czytaj więcej »

Usługi wyżywienia, które są świadczone na zasadach określonych w ustawie Prawo oświatowe przez stołówki szkolne na rzecz uczniów danej szkoły, spełniają przesłanki do uznania tych czynności za zwolnione od podatku od towarów i usług. Są bowiem ściśle związane z usługami w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą i polegają na ich wyżywieniu.  

czytaj więcej »

Jednym z zadań gminy jest jej autopromocja. Wydając środki publiczne na ten cel, należy jednak pamiętać, aby uzyskany efekt były współmierny do poniesionych nakładów oraz dotyczył szerokiej grupy odbiorców – przypominają regionalne izby obrachunkowe. 

czytaj więcej »

Dochody z zadań zleconych należy ujmować w ewidencji starostwa przy użyciu kont 221 i 720 (przypis należności), 130 i 221 (wpłata dłużnika), 720 i 225 (zmniejszenie przychodów). Przekazanie środków na rachunek budżetu księguje się przy zastosowaniu kont 222 i 130 (dochód powiatu) i 225 oraz 130 (dochód Skarbu Państwa). W ewidencji budżetu zastosowanie mają konta: 133, 222 i 224.    

czytaj więcej »

Istotą rezerw jest to, że nie można ich podzielić na konkretne działy i rodzaje wydatków na etapie uchwalania budżetu. To, że zarządzanie kryzysowe polega także na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, nie oznacza, że z rezerwy na ten cel można dokonywać wydatków bez względu na okoliczności.  

czytaj więcej »

Pytanie: Gimnazjum zostało wchłonięte przez szkolę podstawową. Teraz istnieje ośmioletnia szkoła podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi. Na 31 sierpnia 2017 r. sporządzono sprawozdania kończące działalność gimnazjum. Nauczyciele z gimnazjum zostali od 1 sierpnia 2017 r. przyjęci do szkoły podstawowej. We wrześniu SP otrzymała od gminy budżet, który pozostał po gimnazjum. Jak rozliczać wynagrodzenia nauczycieli, którzy uczą i klasy podstawowe, i klasy gimnazjalne, mają również nadgodziny i w jednych, i drugich klasach? Czy należy ujmować wszystkich w paragrafie 80101, czy rozdzielać na 80101 i 80110? W jaki sposób prowadzić ewidencję? Czy SP ma obowiązek wykazywania osobnego budżetu dla SP i gimnazjum, skoro jest to jedna placówka, a nie zespół szkół?

czytaj więcej »

Pytanie: Proszę o poradę w sprawie materiałów z rozbiórek typu kostka niepełnowartościowa. Posiadamy na stanie w ewidencji ilościowej takie materiały (jesteśmy samorządową jednostką budżetową), pochodzą z rożnych rozbiórek, np. uzyskane z chodnika, drogi itp., nie wyceniamy tych materiałów, jednak prowadzimy ewidencję ilościową, którą inwentaryzujemy. Czy powinniśmy wyceniać wartościowo taki materiał? Czy w momencie przekazania potrzebnej ilości takiego materiału do organu bądź do innej jednostki budżetowej niezbędna jest wycena?

czytaj więcej »

wiper-pixel