WYDANIE ONLINE

W jakich przypadkach jednostka może skutecznie przerwać urlop pracownika
Obowiązek zwrotu kosztów w przypadku odwołania pracownika z urlopu, z którego już korzysta, czy uzgodnienie z pracownikiem nowego terminu urlopu niewykorzystanego zgodnie z planem – to zasady, o których powinna pamiętać jednostka przy udzielaniu urlopów swoim pracownikom.

czytaj więcej »

Samorząd nie może udzielić bankowi pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem w celu zabezpieczenia kredytu lub pożyczki. Dotyczy to także kwot na rachunku lokat terminowych.

czytaj więcej »

Miasto nie może przekazać istniejącemu zakładowi budżetowemu dotacji na rozszerzenie działalności. Samorząd może jednak nabyć samodzielnie niezbędne narzędzia, a następnie przekazać je zakładowi budżetowemu w użytkowanie.

czytaj więcej »

Przedłużenie umowy o pracę do czasu porodu dla pracownicy tymczasowej, wprowadzenie 7 godzinnego dnia pracy dla rodziców opiekujących się dziećmi do 10 roku życia, a także wydłużenie godzin pracy dla kobiet w ciąży przy monitorze ekranowym maksymalnie do 50 minut w ciągu każdej godziny to zmiany, jakie mają wejść w życie jeszcze w tym półroczu. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

Łatwiejsze wystawianie e-zwolnień, a od połowy 2018 r. koniec z papierowymi zwolnieniami – prezydent podpisał 16 maja 2017 r. nowelizację, która wejdzie w życie 1 grudnia 2017 r. z wyjątkiem artykułów wykluczających wystawianie papierowych zwolnień - one będą obowiązywały od 1 lipca 2018 r.

czytaj więcej »

MRPiPS skierowało na Komitet Stały Rady Ministrów propozycję, która mówi o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w 2018 r. na poziomie 2.100 zł. Byłby to pięcioprocentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia.

czytaj więcej »

W zależności od przyjętego sposobu gromadzenia środków jednostki działające na podstawie ustawy o systemie oświaty powinny ewidencjonować operacje związane z prowadzeniem stołówek na koncie 130 bądź 132. Księgowi rozliczający takie instytucje muszą przy tym pamiętać o konieczności stosowania kont rozrachunkowych. Poznaj praktyczne przykłady i uniknij błędów w ewidencji.

czytaj więcej »

Pytanie: W 2016 roku muzeum nie było vatowcem, gdyż wybrało zwolnienie ze względu na obroty. Od stycznia 2017 roku muzeum jest czynnym podatnikiem VAT. Czy od faktury za zużycie gazu, wystawionej 2 stycznia 2017 r. (data sprzedaży 30 grudnia 2016 r., data wpływu 10 stycznia 2017 r.), dotyczącej kosztów grudnia, muzeum może odliczyć VAT? Muzeum odlicza VAT w 100%. Otrzymaliśmy również korekty faktur za II półrocze (od lipca do grudnia 2016 roku) dotyczące zużycia gazu: data sprzedaży 1 lutego 2017 r., data wpływu 13 lutego 2017 r. Co z VAT w tym przypadku? Muzeum refakturuje media - czy fakturę sprzedaży wystawianą w styczniu za gaz wystawić z VAT?

czytaj więcej »

wiper-pixel