WYDANIE ONLINE

Zaciągnięcie zobowiązania ponad plan finansowy, nieterminowe regulowanie składek na ZUS czy zaniedbania w zakresie sprawozdań budżetowych – te działania lub zaniechania mogą spowodować, że osoby odpowiedzialne za gospodarowanie środkami jednostek oświatowych lub wychowawczych mogą narazić się na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Sprawdź, jak tego uniknąć.

czytaj więcej »

Powiat nie może zaciągnąć kredytu w rachunku bieżącym na finansowanie przejściowego deficytu, jeżeli umowa z bankiem wybranym do obsługi budżetu w trybie zamówień publicznych nie przewiduje takiej możliwości. Powiat nie może też finansować ubezpieczeń zdrowotnych swoich urzędników z publicznych pieniędzy – wyjaśniła szczecińska RIO.

czytaj więcej »

Pytanie: W szkole uczniowie wpłacają za wydanie duplikatów legitymacji. Sekretarz przyjmuje pieniądze i na koniec miesiąca wpłaca do banku. Czy na tej podstawie na koniec miesiąca można wystawić zbiorczą fakturę sprzedaży?

czytaj więcej »

Pytanie: 31 marca 2017 r. to termin na podjęcie przez organ stanowiący jst ostatecznej uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Warto pamiętać, że szkoła jest jednostką budżetową i jej przekształcenie, połączenie czy włączenie zgodnie z ustawą o finansach publicznych są możliwe tyko poprzez jej likwidację i utworzenie nowej jednostki.

czytaj więcej »

Do ewidencji kosztów postępowania spornego i egzekucyjnego gmina powinna użyć konta 761. Zwroty kosztów należy księgować na koncie 760 „Pozostałe przychody operacyjne”. Trzeba tu jednak pamiętać o korespondencji z kontem 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych” – przypomina Regionalna Izba Obrachunkowa.

czytaj więcej »

Jedynym sposobem przekazywania środków finansowych jednostkom powiatowym PSP z budżetu jednostek samorządu terytorialnego jest przelanie ich na Fundusz Wsparcia. Dotyczy to także samorządów na szczeblu powiatu.

czytaj więcej »

Mimo że prowadzenie przedszkola wpisuje się w zakres zadań własnych gminy, odbywa się to odpłatnie – na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Opłaty z tym związane są zatem opodatkowane VAT.

czytaj więcej »

Pytanie: Intendentka przyjmuje od rodziców wpłaty za wyżywienie i opłatę stałą za godziny. Każdemu z rodziców wystawia kwitek. Czy w związku z tym na koniec miesiąca należy wystawić fakturę zbiorczą na kwotę, która wychodzi z kwitów, i ją zaksięgować w rejestrze sprzedaży ze stawką „zw”? Czy za obiady nauczycieli również mogę wystawić fakturę zbiorczą?

czytaj więcej »

Pytanie: Wynajmujący został obciążony fakturą za energię na podstawie danych z podlicznika (23%). VAT należny to np. 125 zł. Czy jednostka może całą tę kwotę odliczyć od faktury zakupu?

czytaj więcej »

Pytanie: W grudniu nie byliśmy czynnym podatnikiem VAT. Zostały wysłane noty domom dziecka z tytułu żywienia dzieci (na podstawie danych od intendentki). Domy dziecka zapłaciły kwoty wynikające z naszej sprzedaży. Po kilku dniach sytuacja uległa zmianie i okazało się, że niektóre domy dziecka nadpłaciły. W styczniu wysłano faktury korygujące za grudzień. Co należy zrobić w takim przypadku?

czytaj więcej »

wiper-pixel