WYDANIE ONLINE

W praktyce przedstawiciele służb finansowo-księgowych popełniają wiele błędów w zakresie inwentaryzacji. Polegają one m.in. na nieprawidłowym rozliczeniu różnic, braku korekty kosztów, pomijaniu wartości zerowych czy niepoprawnym kompensowaniu niedoborów nadwyżkami. Poznaj wskazówki naszych ekspertów, które pozwolą Ci uniknąć błędów w końcoworocznych rozliczeniach.

czytaj więcej »

Minister finansów opublikował obwieszczenie, z którego wynika, że w przyszłym roku górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych będą nieco niższe niż w 2016 roku. Sprawdź wysokość podatków i opłat na przyszły rok.

czytaj więcej »

Sprzedaż posiłków dla nauczycieli korzysta ze zwolnienia z VAT. Czy tak samo będzie w przypadku wyżywienia dla pracowników administracji i obsługi szkoły? Sprawdź aktualne stanowisko organów podatkowych.

czytaj więcej »

Długotrwały urlop bezpłatny może być powodem wytypowania pracownika do wypowiedzenia stosunku pracy w ramach zwolnień grupowych. Sąd Najwyższy stoi na stanowisku, że kryterium doboru do zwolnień w postaci długotrwałego urlopu bezpłatnego nie narusza przepisów. Poznaj uzasadnienie.

czytaj więcej »

Istotą godzin karcianych było ich ograniczenie do 2 godzin tygodniowo w szkołach podstawowych i gimnazjach i 1 godziny tygodniowo w szkołach ponadgimnazjalnych – dla jednego nauczyciela. Limity te obowiązują od nowego roku szkolnego.

czytaj więcej »

Zasady naliczania oraz wykorzystania wypłacanych z budżetów właściwych jednostek samorządu terytorialnego dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i placówek reguluje art. 90 ustawy o systemie oświaty. Tak wskazał minister edukacji narodowej w odpowiedzi na interpelację nr 2909 w sprawie pokrywania z dotacji oświatowej niektórych wydatków bieżących placówki oświatowej, w tym wynagrodzeń kadry zarządzającej.

czytaj więcej »

Gmina kupiła wozy strażackie? Zobacz, jakie warunki muszą być spełnione, aby odliczyć VAT?

czytaj więcej »

Elektroniczne dokumenty fiskalne i niefiskalne zapisywane w pamięci chronionej kas będą odpowiadać strukturze logicznej właściwej dla JPK. To jedna ze zmian, które przewiduje projekt w sprawie kas rejestrujących. Sprawdź, na czym dokładnie polegają zmiany.

czytaj więcej »

Organy służb, inspekcji i straży, mimo ich zespolenia ze starostą, pozostają organami administracji rządowej, a wykonując zadania powiatu, czynią to we własnym imieniu. Zasada „centralizacji” rozliczeń VAT powiatowych jednostek budżetowych nie obejmuje zatem takich jednostek, jak Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego czy Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej.

czytaj więcej »

Resort finansów postanowił wydłużyć termin składania informacji o prowadzonej ewidencji w VAT do 31 stycznia 2017 r. Dotyczy to okresów od lipca do grudnia 2016 r. Jednostki sektora publicznego złożą plik o schemacie JPK_VAT za II półrocze 2016 r. do 31 stycznia 2017 r., a nie jak pierwotnie zakładano do 25 sierpnia 2016 r.

czytaj więcej »

wiper-pixel