WYDANIE ONLINE

Postępowanie kontrolne może zostać zakończone decyzją lub wynikiem kontroli. Może się jednak zdarzyć, że trwa ono wyjątkowo długo i ze względu na skomplikowany charakter sprawy organ nie jest w stanie wydać decyzji w ustawowym terminie 6 miesięcy. W takiej sytuacji organ kontroli ma prawo przedłużyć postępowanie kontrolne.

czytaj więcej »

wiper-pixel