WYDANIE ONLINE

W uchwałach i zarządzeniach zmieniających budżet podejmowanych przez organy wykonawcze najwięcej naruszeń prawa dotyczy: przekroczenia kompetencji do dokonywania zmian w budżecie poprzez przeniesienia wydatków między działami, czy zwiększenia budżetu z tytułu otrzymania dotacji rozwojowej.

czytaj więcej »

Celem postępowania kontrolnego nie może być jedynie wyszukiwanie nieprawidłowości jednostce kontrolowanej. Jeśli jednak okaże się, że takie nieprawidłowości istnieją, to kontroler powinien zbadać ich przyczyny, zakres i skutki oraz wskazać osoby odpowiedzialne za taki stan rzeczy.

czytaj więcej »

wiper-pixel