WYDANIE ONLINE

Łączny bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu to niezbędne elementy, które oprócz bilansu z wykonania budżetu powinno zawierać roczne sprawozdanie finansowe jednostek samorządu terytorialnego.

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka samorządu terytorialnego sporządziła bilans i przygotowuje zbiorczy bilans jednostek budżetowych. Do kiedy może dokonać jego korekty?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka budżetowa podległa powiatowi wkrótce będzie zlikwidowana. W tym celu powołany zostanie likwidator. Do końca funkcjonowania podmiotu w jednostce zatrudniony będzie kierownik oraz główna księgowa. Kto w takim przypadku powinien podpisać sprawozdanie budżetowe i finansowe?

czytaj więcej »

wiper-pixel