WYDANIE ONLINE

Dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. trzynastka, przewidziane jest dla części osób zatrudnionych w jednostkach sektora publicznego. Świadczenie to nie ma charakteru powszechnego, ale dla tych grup, które wskazuje ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej (dalej: udwr), ma za to charakter obligatoryjny. Oznacza to, że pracownik, który nabędzie prawo do tej nagrody, ma roszczenie o jej wypłatę.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik jest zatrudniony na 1/2 etatu według harmonogramu pracy i pracuje w poniedziałki, środy i piątki. Od poniedziałku do niedzieli dostarczył nam zwolnienie chorobowe na 7 dni. Jak należy rozliczyć chorobowe dla pracownika?

czytaj więcej »

wiper-pixel