WYDANIE ONLINE

Nieprawidłowe daty operacji w księgach rachunkowych, czy brak stosowania technicznych zapisów ujemnych to tylko część z błędów popełnianych w księgach rachunkowych. Jeśli w zamkniętym okresie sprawozdawczym w księgach rachunkowych jednostki są zapisy z pomyłkowymi datami operacji, to w bieżącym – otwartym okresie sprawozdawczym należy dokumentem PK – polecenie księgowania – dokonać stosownych korekt.

czytaj więcej »

Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej nie wymaga podjęcia przez organy stanowiące oddzielnej uchwały dotyczącej przekazania oraz wysokości dotacji celowych dla jednostek kultury.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica samorządowej jednostki budżetowej ukończyła 55 lat i ma przepracowane 35 lat w pracy o szczególnym charakterze. Obecnie jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę i ma prawo odejść na emeryturę pomostową. Co będzie korzystniejsze dla pracownicy – jeśli odejdzie na koniec tego roku, czy na koniec 2016 r.?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w planie finansowym samorządowego zakładu budżetowego należy wykazać również dotację celową?

czytaj więcej »

wiper-pixel