WYDANIE ONLINE

Resort finansów ponownie planuje zmiany w klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Zmiany dotyczą m.in. objaśnień do paragrafu „069 Wpływy z różnych opłat”.

czytaj więcej »

Oprócz corocznej inwentaryzacji jednostka może ją przeprowadzić w każdym czasie, na podstawie zarządzenia kierownika, a zasięgiem może obejmować całość aktywów i pasywów jednostki. Inwentaryzacja może również mieć charakter wybiórczy. W takiej sytuacji obejmuje ona zasięgiem jedynie wybrane elementy posiadanego przez jednostkę majątku.

czytaj więcej »

Drugi raz w tym roku minister finansów planuje zmienić rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Zaproponowane w projekcie zmiany mają wejść w życie od 1 października i wynikają z konieczności dostosowania przepisów w sprawie sprawozdawczości budżetowej do przygotowywanej centralizacji zadań z obszaru finansów i księgowości izb celnych.

czytaj więcej »

Pytanie: W 2007 roku w urzędzie gminy zatrudniono pracownika na stanowisku urzędniczym. W aktach osobowych pracownika znajduje się kserokopia książeczki wojskowej, z której wynika, że pracownik od 31 stycznia 2001 r. do 16 stycznia 2002 r. odbył czynną służbę wojskową. Okres służby wojskowej nie pokrywa się z okresami zatrudnienia u innego pracodawcy i nie został zaliczony przez obecnego pracodawcę do stażu pracy uprawniającego do dodatku za wieloletnią pracę. Czy okres służby wojskowej należy zaliczyć do stażu uprawniającego do dodatku za wieloletnią pracę? Co w tej sytuacji powinien zrobić pracodawca? Czy pracownikowi należy się wyrównanie, a jeżeli tak, to za jaki okres?

czytaj więcej »

wiper-pixel