2018

Jak ewidencjonować wydatki z przełomu roku

Pytanie: Instytucja kultury opłaciła w grudniu 2017 roku fakturę za wykonanie zaproszeń na imprezę, która odbędzie się w styczniu 2018 roku. Czy księgowanie faktury powinno odbyć się za pomocą konta rozliczeń międzyokresowych kosztów (RMK)? Jeśli tak, to proszę o wskazówki, jak zaksięgować dokument w grudniu 2017 roku i w styczniu 2018 roku? Przyjmując, że jednostka prowadzi ewidencję na kontach zespołów 4 i 5 z pominięciem konta„ Rozliczenie zakupu”.

2014

Sprawozdania Rb-34S oraz Rb-30S należy sporządzać co kwartał

Częstsze wypełnianie formularzy przez jednostki oświatowe i zakłady budżetowe oraz obowiązek opracowywania nowych sprawozdań Rb-28NWS w przypadku jednostek budżetowych realizujących wydatki niewygasające – m.in. takie zmiany przewiduje nowelizacja rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej przekazana ministrowi finansów do podpisu.