W księgach rachunkowych spółki z o.o. nie ujmuje się danych z rachunku zysków i strat zlikwidowanego samorządowego zakładu

Pytanie:

W grudniu 2015 roku zakład wodociągów i kanalizacji, działający jako zakład budżetowy, został przekształcony w spółkę z o.o. Zmiana formy organizacyjnoprawnej nastąpiła z dniem wpisu do KRS, tj. 4 grudnia 2015 r. i od 5 grudnia 2015 r. działa spółka z o.o. Zakład budżetowy sporządził sprawozdanie finansowe na dzień 4 grudnia 2015 r., obejmujące bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu, które złożono do gminy 2 marca 2016 r. Ponieważ mienie przekształconego zakładu budżetowego przejęła nowopowstała spółka z o.o., w bilansie zakładu budżetowego na dzień zamknięcia występują tylko pozycje zerowe. Wszystkie salda kont zostały rozliczone z funduszem. W rachunku zysków i strat zakład budżetowy przedstawił wynik finansowy w postaci straty, którą już w 2015 roku rozliczył z funduszem. Czy do łącznego bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu za 2015 rok należy dołączyć również sprawozdania jednostkowe zakładu budżetowego, który przestał funkcjonować 4 grudnia 2015 r.? Jak ewentualnie zaprezentować wynik finansowy zakładu budżetowego (stratę), który został już w grudniu 2015 roku przeksięgowany na fundusz i nie występuje również w bilansie zamknięcia?

Jeśli jesteś subskrybentem publikacji Finanse Sektora Publicznego
zaloguj się

Adres e-mail lub login:

Hasło:

Nie pamiętam hasła

Zapomniałeś hasła ?

kliknij tutaj

Zostań subskrybentem publikacji Finanse Sektora Publicznego

ZOBACZ OFERTĘ