Zobacz, jak uniknąć błędów w inwentaryzacji rocznej

W praktyce przedstawiciele służb finansowo-księgowych popełniają wiele błędów w zakresie inwentaryzacji. Polegają one m.in. na nieprawidłowym rozliczeniu różnic, braku korekty kosztów, pomijaniu wartości zerowych czy niepoprawnym kompensowaniu niedoborów nadwyżkami. Poznaj wskazówki naszych ekspertów, które pozwolą Ci uniknąć błędów w końcoworocznych rozliczeniach.

Znamy górne granice stawek podatków i opłat lokalnych na 2017 rok

Minister finansów opublikował obwieszczenie, z którego wynika, że w przyszłym roku górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych będą nieco niższe niż w 2016 roku. Sprawdź wysokość podatków i opłat na przyszły rok.

Zajęcia dodatkowe są ograniczone 40-godzinną normą czasu pracy nauczyciela

Istotą godzin karcianych było ich ograniczenie do 2 godzin tygodniowo w szkołach podstawowych i gimnazjach i 1 godziny tygodniowo w szkołach ponadgimnazjalnych – dla jednego nauczyciela. Limity te obowiązują od nowego roku szkolnego.

Uwaga! Nowe wymogi dla kas fiskalnych od 2018 roku

Elektroniczne dokumenty fiskalne i niefiskalne zapisywane w pamięci chronionej kas będą odpowiadać strukturze logicznej właściwej dla JPK. To jedna ze zmian, które przewiduje projekt w sprawie kas rejestrujących. Sprawdź, na czym dokładnie polegają zmiany.

Upewnij się, czy gmina odliczy VAT z faktury za zakup pojazdu dla strażaków

Gmina kupiła wozy strażackie? Zobacz, jakie warunki muszą być spełnione, aby odliczyć VAT?

Sprawdź, w jakich przypadkach samorządy nie muszą stosować zasady „centralizacji” rozliczeń VAT

Organy służb, inspekcji i straży, mimo ich zespolenia ze starostą, pozostają organami administracji rządowej, a wykonując zadania powiatu, czynią to we własnym imieniu. Zasada „centralizacji” rozliczeń VAT powiatowych jednostek budżetowych nie obejmuje zatem takich jednostek, jak Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego czy Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej.