Kiedy pomniejszyć kwotę o koszty uzyskania przychodu

Pytanie: Pytanie: Czy zawierając umowę o dzieło z osobą, która nie jest naszym pracownikiem (kwota brutto 180 zł), należy pobrać zryczałtowany podatek 17% pomniejszony o koszty uzyskania 20%?

Jaka stawka VAT za rejs statkiem?

Pytanie: Pytanie: Jednostka złożyła wniosek o indywidualną interpretację dotyczącą stosowania stawki VAT na rejs statkiem. Stosowano 23%. We wrześniu przyszła odpowiedź, iż na tego typu usługi stosuje się stawkę 8%. Czy jednostka powinna skorygować wystawione do tej pory FV ze stawką 23%? Od września stosujemy 8%.

Dzierżawa gruntów. Czy zastosować kod GTU

Pytanie: Pytanie: Czy przy nowych zasadach prowadzenia ewidencji JPK_V7 przy dzierżawie gruntów, wynajmie, sprzedaży lokali mieszkalnych należy stosować kod GTU_10?

Dodatek dla głównego księgowego

Pytanie: Pytanie: Czy główny księgowy może dostać dodatek specjalny za sporządzanie sprawozdań i rozliczanie kosztów „Dobry Start”?

Czy wycieczka sfinansowana z ZFŚS jest przychodem nauczyciela

Pytanie: Pytanie: Dyrektor szkoły zorganizował wycieczkę dla nauczycieli w ramach funduszu świadczeń socjalnych. Wycieczka była dobrowolna i wszyscy mogli się zapisać. Była to dwudniowa wycieczka z noclegiem oraz pobytem w teatrze. Faktura za nocleg została przekazana łącznie za wszystkie osoby bez podawania liczby, lecz za bilety do teatru podana już była liczba zakupionych biletów. Do rozliczenia nie została dołączona żadna lista osób, które brały udział w tej wycieczce. Czy taki koszt wycieczki należy opodatkować?

Zwolnienie z podatku od nieruchomości w związku z COVID-19 a sprawozdawczość

W sprawozdaniach Rb-27S i Rb-PDP w kolumnie „Skutki udzielonych ulg i zwolnień...” powinny być wykazane również skutki zwolnień wynikających z wprowadzonej przez radę gminy uchwały na podstawie art. 15p ustawy o COVID-19.

ZUS wyjaśnia, jak stosować nowe przepisy dotyczące przeliczania podstawy wymiaru świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa

Zmieniły się zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, gdy pracodawca zmienił wymiar czasu pracy na podstawie ustawy o COVID-19. Zmiany przepisów obowiązują od 9 października 2020 r. W związku z tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował na swojej stronie internetowej wyjaśnienia na temat stosowania nowych regulacji. 

Zakup samochodu asenizacyjnego ze środków funduszu sołeckiego

Ze środków funduszu sołeckiego można dokonać zakupu samochodu asenizacyjnego. Sołectwo musi udowodnić we wniosku, że zakup ten przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców.

Zakup pierwszego wyposażenia – klasyfikacja i rachunkowość

Wydatki ponoszone na zakup pierwszego wyposażenia należy klasyfikować do wydatków majątkowych i ujmować w paragrafie 605. Wynagrodzenie zespołu projektowego rozlicza się natomiast w paragrafie 401.