Spis rolny – czy oskładkować dodatek i nagrody

Pytanie:

Pytanie: Urząd gminy w 2020 roku realizuje zadanie zlecone przez GUS związane z organizacją i przeprowadzeniem powszechnego spisu rolnego. Do gminnego biura spisowego zostali oddelegowani pracownicy urzędu gminy, którzy będą wykonywać osobiście zadania związane z powszechnym spisem rolnym. Za czas wykonywania prac spisowych zachowają prawo do wynagrodzenia, jednocześnie zostaną im przyznane dodatki spisowe i nagrody spisowe. Czy od dodatków spisowych i nagród spisowych należy naliczyć i potrącić składki ZUS, czy też nie? W piśmie z 11 marca 2020 r., znak 992900/4101-177/2020-WUK, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Ubezpieczeń i Składek poinformował, że: „W sytuacji gdy dodatki spisowe i nagrody wypłacane pracownikom urzędów jednostek samorządu terytorialnego oddelegowanym do pracy w biurach spisowych dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych są przychodami z działalności wykonywanej osobiście (przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej), to od takich przychodów, składki na ubezpieczenia społeczne nie powinny być naliczane” stosownie do art. 13 pkt 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jeśli jesteś subskrybentem publikacji Finanse Sektora Publicznego
zaloguj się

Adres e-mail lub login:

Hasło:

Nie pamiętam hasła

Zapomniałeś hasła ?

kliknij tutaj

Zostań subskrybentem publikacji Finanse Sektora Publicznego

ZOBACZ OFERTĘ