Jak rozliczyć koszty odszkodowania w gminie

Pytanie:

Pytanie:  Gmina w 2019 roku realizowała inwestycję związaną z budową stacji uzdatniania wody. Wykonawca zatrudniał podwykonawców. W związku z tym, że w terminie późniejszym zapłacił podwykonawcom, gmina na mocy zapisu umowy potrąciła wykonawcy karę umowną w kwocie ponad 160 tys. zł. Wykonawca odwołał się od powyższego do sądu, podnosząc, że zadanie zostało wykonane w sposób właściwy, został dokonany odbiór robót bez uwag, a podwykonawcy otrzymali płatności (chociaż z opóźnieniem). W wyniku postępowania sądowego zaproponowano ugodę pomiędzy gminą a wykonawcą, na mocy której gmina ma wystawić korygującą notę do noty obciążającej z grudnia 2019 roku, a także zapłacić wykonawcy potrąconą kwotę, czyli ponad 160 tys. zł, których to środków nie ma w budżecie gminy. W takiej sytuacji wydaje się zasadne zmniejszenie wydatków majątkowych (z bieżących nie ma możliwości) lub zwiększenie deficytu gminy w celu uregulowania zobowiązania wobec wykonawcy. Jaką należy zastosować klasyfikację budżetową wydatków − czy prawidłowe będzie ujęcie wydatków w rozdziale 01010 § 6690?

Jeśli jesteś subskrybentem publikacji Finanse Sektora Publicznego
zaloguj się

Adres e-mail lub login:

Hasło:

Nie pamiętam hasła

Zapomniałeś hasła ?

kliknij tutaj

Zostań subskrybentem publikacji Finanse Sektora Publicznego

ZOBACZ OFERTĘ