Jak ująć zmniejszenie dotacji w sprawozdaniu Rb-28

Delegatura (jednostka budżetowa) przyznała i przekazała dotację na wybory samorządowe w 2018 roku w wysokości skalkulowanej o liczbę obwodów z lat poprzednich. W rzeczywistości w 2018 roku liczba obwodów została zmniejszona o 1 (likwidacja 1 obwodu odrębnego). W związku z tym delegatura zmuszona była zmniejszyć wcześniej przyznaną dotację o kwotę 1.855 zł. W piśmie z 20 września 2018 r. informującym o zmniejszeniu dotacji, poproszono gminę o zwrot dotacji do 28 września 2018 r. Faktyczny zwrot na rachunek bankowy delegatury nastąpił 5 października 2018 r. Mam wątpliwość dotyczącą księgowania korekty zmniejszającej zaangażowania: 1) Czy zmniejszenie zaangażowania powinno nastąpić z datą pisma informującego o zmniejszeniu dotacji? 2) Czy też korekta zmniejszająca zaangażowanie powinna nastąpić w momencie zwrotu tej części dotacji na rachunek bankowy delegatury? W przypadku opisanym w pkt 1 zaangażowanie wykazane w sprawozdaniu Rb-28 za wrzesień będzie mniejsze niż dokonane przez Delegaturę wydatki.

Jeśli jesteś subskrybentem publikacji Finanse Sektora Publicznego
zaloguj się

Adres e-mail lub login:

Hasło:

Nie pamiętam hasła

Zapomniałeś hasła ?

kliknij tutaj

Zostań subskrybentem publikacji Finanse Sektora Publicznego

ZOBACZ OFERTĘ